Kvazi/pseudo Egipat - geeky kviz o egipatskim utjecajima u literaturi, filmovima i igrama

Toni Lozančić

Staroegipatska kultura fascinira i nastavlja fascinirati ljubitelje pop kulture i fine umjetnosti. Ako znate nabrojati imena likova iz Mumije, ili odgovor na pitanje tko su Goa'uldi, ili tko je režirao prvi film o oživjeloj mumiji, onda ste i vi fascinirani Egiptom kao i autor kviza i trebali bi okušati sreću i znanje i osvojit pokoju nagradu!

Volim radit kvizove za koje obično nemam vremena. Lazo